Конкурсні роботи

З досвіду використання ІКТ в школі

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради

В роботі розкрито основні сфери використання ІКТ в школі та їх вплив на раціоналізацію навчального та управлінського процесу. Також наведено результативність впровадження сучасних технологій в школі. 

Детальніше...

Школа сучасних технологій

Вінницький технічний ліцей

В проекті представлено:

Відеофайл, що описує використання сучасних інформаційних технологій в діяльності закладу;

Текстовий файл опису проекту, де зазначені:

oІнфраструктура локальної мережі;

oосновні види технологічних прийомів, що використовуються в навчальному процесі;

oтехнології «перевернутого уроку»

oвикористання інтернет ресурсів в навчальному процесі

 

Детальніше...

Школа майбутнього

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №33 Вінницької міської ради

Дана робота висвітлює створення технічної бази, науково-методичних напрацювань педагогічного колективу з реалізації завдань щодо формування єдиного інформаційного простору у закладі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №33 Вінницької міської ради". Передбачені напрямки модернізації навчально-виховного процесу, шляхи реалізації поставлених задач, а також очікувані результати від участі у даному проекті.

Детальніше...

Концептуальна модель «Школа сучасних технологій»

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради

З кожним днем сучасна освіта вимагає більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:

між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і непідготовленістю педагогічних кадрів;

між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти.

Інформаційне суспільство ставить перед людством принципово нове комплексне завдання:

автоматизувати процеси, що забезпечують інформаційні потреби особистості, на основі раціонального використання технічних досягнень суспільства;

звільнити людину від рутинної роботи, пов’язаної з передаванням, збиранням, перетворенням і зберіганням інформації;

створити умови глобального доступу до інформаційних ресурсів людства;

забезпечити раціональне використання накопичених знань як основи розв’язання соціальних проблем.

Детальніше...

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності закладу.

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Вінницької міської ради"

У даній роботі  розкрито досвід педагогічного колективу по впровадженню сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес, розбудови единого інформаційного простору закладу.  

Детальніше...

Школа сучасних технологій

НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів - гімназія №2 Вінницької міської ради

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності закладу.

Детальніше...

ЗШ №20 ВМР - школа сучасних технологій

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради"

опис роботи

Детальніше...

Впровадження елементів дистанційної підтримки навчання в навчальний процес закладу

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Вінницької міської ради

В конкурсній роботі описано матеріали та ресурси, що використовуюються вчителями закладу для впровадження елементів дистанційної підтримки навчання в закладі.

Детальніше...

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ТА ДЕЯКІ ІНШІ ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

Заклад «Загальноосітня школа І-ІІІ ступенів №21 Вінницької міської ради»

В роботі описано основні ланки використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі

Детальніше...

Школа сучасних інформаційних технологій

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради

У роботі проаналізовано  використання сучасних інформаційних  технологій  у професійній  діяльності педагогічних працівників закладу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради», обґрунтовано використання  комп’ютерних програм для розвитку педагогічної  творчості та  впровадження  інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

Детальніше...