Увага!
Були залишені зверення від користувачів, які ніхто ще не переглянув. Їх кількість: 2. Перейдіть за посиланням та перегляньте їх.

Конкурсна робота

"Школа сучасних інформаційних технологій"

Відео


Навчальний заклад

Назва Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради
Адреса м.Вінниця, вул.Ватутіна,42
Веб-сайт http://sch27.edu.vn.ua

Автори або відповідальні особи

Терновой О.А., Козяр О.М., Козловська В.В.

Короткий опис

У роботі проаналізовано  використання сучасних інформаційних  технологій  у професійній  діяльності педагогічних працівників закладу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради», обґрунтовано використання  комп’ютерних програм для розвитку педагогічної  творчості та  впровадження  інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 


Опис

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства майбутнього.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, застосовується дистанційне навчання, упроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, соціальні мережі, участь у роботі інтернет-форумів, блоги, он-лайнові щоденники та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою і типом його сприйняття. Вони  підвищують швидкість і точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За  комп’ютерами – майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому  впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем.

Сучасні технології навчання, які базуються на принципах оптимізації, спрямовані на вдосконалення навчального процесу, на перспективу. Варіативність організації навчального процесу залежить від специфіки змісту теми, а також від суб’єктивних можливостей класу та вчителя.

Чим багатограннішою є теоретична підготовка вчителя, тим ширший його підхід до вибору можливих варіантів навчання. І коли стратегію засвоєння знань обрано правильно, то настає взаємне підсилення зусиль учителя та самих учнів, і ефект навчання при цьому різко підвищується.

Розв’язування актуальної проблеми створення ефективних методик навчання в школі традиційними способами є екстенсивним за змістовною ознакою. Тому основна увага звертається на створення умов для впровадження в закладі інформаційно-комунікаційних технологій, які дають змогу вести гнучке й варіативне навчання учнів.

В роботі висвітлено досвід педпрацівників закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради" з використання сучасних інформаційних  технологій через такі сфери застосування:

1) здійснення управлінської діяльності адміністрації закладу;

2) організацію урочної пізнавальної діяльності учнів;

3) реалізацію позакласної та виховної роботи.

 

ЗМІСТ

 

Вступ.

1. Стан комп'ютерного забезпечення закладу

1.1.  Стан програмного забезпечення

1.2. Кадрове забезпечення

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в адміністративному ресурсі закладу

2.1. Автоматизація управлінських процесів та планування роботи школи на базі сервісів Google та інших "хмарних" технологій

2.2. Використання експертно-правової системи «Expertus: Школа» у роботі керівника навчального закладу

2.3. КОЗА-ДИСКи «Шаблони і розробки для завучів школи»

2.4. Використання ІКТ у методичній роботі з педкадрами

2.5. Складання шкільного розкладу за допомогою онлайн  програми "Нова школа - Розклад"

3. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль у освітньому процесі

3.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з іноземних мов

3.2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з української мови та літератури

3.3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі із зарубіжної літератури.

3.4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з історії

3.5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з математики

3.6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з хімії

3.7. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з З біології

3.8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з фізики

3.9. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з географії

3.10. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з трудового навчання.

3.11. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи

4. Використання ІКТ у позакласної діяльності

4.1. Використання ІКТ в роботі класного керівника

4.2. Електронна документація класного керівника

4.3. Діагностування та анкетування

4.4. Комунікації

4.5. Позакласні заходи

4.6. Робота з батьками

ВИСНОВКИ

 


URL освітніх ресурсів, створених учителями, блогів, груп в соціальних мережах, інше

  1. Інтернет-сайт закладу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради"
  2. Спільнота закладу у соціальній мережі facebook
  3. Група 6-А класу в соціальній мережі "Вконтакті", яку веде класний керівник Конюхова Ю.В.
  4. Група 1-Е класу в соціальній мережі "Однокласники", яку веде класовод Олійник Л.Ф.
  5. Сайт вчителя початкових класів, класовода 2-Д класу Драпак Л.О.
  6. Блог класного керівника 7-А класу Катриченко Ю.А.
  7. Педагогічна рада «Нові горизонти ІКТ в освіті. Використання Google-сервісів у роботі педагога». Січень 2015 р.

Додані файли

  1. Опис досвіду