Положення

ПОЛОЖЕННЯ

конкурсу на краще використання сучасних інформаційних технологій в діяльності закладу освіти м.Вінниці

1. Організатори конкурсу.

Лабораторія інформаційних технологій фізико-математичної гімназії №17 Вінницької міської ради, Вінницький національний технічний університет, Вінницька академія неперервної освіти. Конкурс проводиться з ініціативи та під особистим патронатом народного депутата України Домбровського Олександра Георгійовича.
 

2. Мета конкурсу

 • сприяння організації безпечного швидкісного доступу до мережі Інтернет закладів освіти міста та розбудові мережної інфраструктури закладу освіти; 
 • сприяння удосконаленню веб-сайтів освітніх закладів, впровадженню у навчальний процес нових зручних інструментів взаємодії всіх його учасників – учнів, вчителів, адміністрації закладу освіти, стимулювання ініціативи у цій сфері, акцентування уваги на важливості повного, оперативного та зручного інформування про діяльність закладів освіти засобами Інтернету як ефективного засобу забезпечення прозорості та протидії корупції у сфері освіти;
 • стимулювання закладів освіти до  використання в навчальному процесі наявних та створення власних електронних освітніх ресурсів, упровадження сучасних  форм навчання, спонукання закладів освіти міста та області до широкого використання мережних технологій, залучення їх до роботи в режимі «е-освіти».

3. Учасники конкурсу.

У конкурсі можуть брати участь заклади  шкільної,  та позашкільної освіти м. Вінниці всіх форм власності.

4. Процедура конкурсу.

Оргкомітет  здійснює публікацію умов конкурсу  на сайті конкурсу http://vn-edu.net.ua, офіційних сайтах організаторів (http://vntu.edu.ua, http://academia.vn.ua, http://likt.edu.vn.ua), у засобах масової інформації. Заклади, що бажають взяти участь у конкурсі, реєструються на сайті конкурсу http://vn-edu.net.ua, заповнюють аплікаційну форму учасника та розміщують матеріали на сайті конкурсу.

                       

Конкурс проходить у 2 етапи:

Перший  етап - заочний.  Журі конкурсу з-поміж організаторів та залучених незалежних експертів на основі  аплікаційних форм та матеріалів, розміщених на сайті конкурсу, обирає переможців першого етапу. Роботи всіх учасників конкурсу будуть  виставлені в відкритому доступі на сайті конкурсу.

Другий етап - очний. Переможці першого етапу в присутності журі захищають свої конкурсні роботи. Захист відбувається у вигляді доповіді, презентації,інших видів, з обов’язковою демонстрацією онлайн ресурсів закладу. Тривалість захисту – до 15 хв. Журі залишає за собою право на уточнювальні запитання та визначає переможців серед міських закладів освіти. Заклади-переможці нагороджуються цінними призами від спонсорів – комплектами сучасного обладнання для організації електронного навчання та додатковим дисковим простором на порталі ЛІКТ для створення власних  навчальних ресурсів.

 

5. Терміни проведення конкурсу

Перший (заочний)  етап триває 3 місяці. Реєстрацію учасників  та розміщення робіт на сайті http://vn-edu.net.ua буде розпочато 15 грудня 2015 р. Реєстрація та прийом робіт триватиме протягом всього терміну першого етапу (до 15 березня 2016 р.). Журі підбиватимепідсумки 1 етапу протягом 2-х тижнів після його завершення.

Другий (очний) етап проходить  після підведення підсумків першого етапу. Про дату та місце проведення буде оголошено на сайті конкурсу, через засоби масової інформації та повідомлено учасників електронною поштою.

 

6. Критерії оцінювання

6.1. Мережева інфраструктура закладу:

 • швидкість та тип каналів зв’язку;
 • організація доступу до Інтернету робочих місць учнів та учителів;
 • механізми адміністрування та захисту шкільної мережі від шкідливого контенту тощо.

6.2. Можливості педагогічного колективу:

 • кількість та рівень підготовки учителів-користувачів засобів ІКТ;
 • кількість та рівень підготовки учителів-авторів навчальних матеріалів;
 • кількість сертифікованих у сфері ІТ (хто? коли? де?) педагогів закладу;
 • участь та перемоги учителів у конкурсах з використання ІТ-технологій в освіті, грантових програмах тощо.

6.3. Вебометричні показники:

Участь у рейтингах освітніх ресурсів, відвідування ресурсів закладу, цільова аудиторія.

6.4. Контент:

 • якість анонсування подій та новин навчального закладу;
 • опис типу, профілю закладу;
 • опис умов вступу та навчання;
 • інформація про склад педагогічного колективу;
 • інформація для випускників;
 • опис проектів навчального закладу;
 • опис навчальних предметів, розклад занять, інвентар, необхідний для занять;
 • наявність та зручність користування віртуальною бібліотекою;
 • огляд додаткових послуг, які можна отримати при навчальному закладі (напр. клубів, гуртків, студій, тощо);
 • наявність і доступність рубрики «контакти»;
 • наявність адреси, карти проїзду;
 • відсутність реклами.

6.5. Зручність:

 • зручність елементів управління та меню, переходів та відкривання лінків;
 • читабельність інформації, дотримання належного стилю її викладу;
 • використання правильних заголовків та ключових слів;
 • легкість пошуку інформації;
 • простота і швидкість реєстрації в разі потреби реєстрації;
 • наявність карти сайту;
 • наявність навігаційної стежки (показує місцеперебування користувача на сайті);
 • інструменти зворотного зв’язку, наявність форумів, блогів, тощо;
 • наявність категоризації сторінок;
 • можливість публікації коментарів під сторінками;
 • наявність синдикації сторінок (RSS-потоків);
 • наявність послуг поширення посилань (через мережі Twitter, Facebook, Delicious тощо);
 • наявність версії сторінок «для друку»;
 • можливість відправки сторінок через e-mail;
 • можливість встановлення «ролей» для користувачів з наданням різних прав по редагуванню сайту.

6.6. Динаміка розвитку ресурсів закладу:

 • час створення сайту, освітніх ресурсів;
 • динаміка оновлення  та поповнення інформації;
 • терміни оновлення інформації;
 • активність на форумах, блогах;
 • наявність механізмів підтримки спільноти користувачів ресурсу.

6.7. Дизайн та технічні показники:

 • оригінальність та творчий характер;
 • інноваційність та креативність;
 • простота, неперевантаженість і вишуканість дизайну;
 • наочність і зрозумілість викладеної інформації;
 • час і швидкість завантаження сайту та додаткової інформації, що міститься влінках;
 • зрозумілість та легкість запам’ятовування доменного імені;
 • потреба завантажувати додаткове програмне забезпечення для перегляду певної інформації;
 • грамотність при викладі матеріалу тощо.

6.8. Електронні навчальні матеріали, створені закладом:

 • відповідність чинним навчальним програмам;
 • авторський характер матеріалів;
 • педагогічна доцільність та ефективність;
 • технології створення матеріалів;
 • механізми використання створених навчальних матеріалів у навчальному процесі учителями.

 

Проект аплікаційної форми

Повна назва навчального закладу _______________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________________

Адреса електронної пошти _____________________________________________________

URL офіційного сайту закладу___________________________________________________

URL освітніх ресурсів, створених учителями закладу, блогів, груп в соціальних мережах, інше

 1. ____________________
 2. ____________________
 3. ____________________
 4. ____________________

Контактна особа

ПІБ ________________________________________
Посада _____________________________________
E-mail: ______________________________________
Телефон _____________________________________

Для участі в 1 етапі до аплікаційноїформи додаються

1. Відеоролик (до 10 хв.), що ілюструє стан використання ІКТ та мережних навчальних ресурсів в закладі освіти. Відеоролик розміщується на YouTube, на сайті конкурсу розміщується лише посилання.

2. Опис досвіду використання створених чи наявних в мережі Інтернет навчальних ресурсів (текстові документи, фото, презентації тощо) у вигляді архіву завантажуються на сайт конкурсу.